TitleFormatArea of InterestLanguageAudienceProviderDate
Azure Cognitive ServicesOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishTechnicalMicrosoft2019-06-12
Dynamics 365 for beginnersOn-DemandDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSwedishSalesMarketingBusinessMicrosoft2018-12-03
Flytta tjänster till Microsoft Azure WebinarOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishTechnicalMicrosoft2019-06-26
Ingram - Microsoft 365 IntroduktionOn-DemandMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishSalesIngram Micro
Microsoft 365 security marketing campaign - SwedishDownloadMicrosoft TeamsMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishMarketingMicrosoft
Microsoft 365 Säkerhet och Compliance Introduktion WebinarOn-DemandMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishSalesTechnicalBusinessMarketingMicrosoft2018-11-08
Microsoft 365 teamwork marketing campaign - SwedishDownloadMicrosoft 365SecurityComplianceMicrosoft TeamsSwedishMarketingMicrosoft
Practice development guide: Why cloud - SEDownloadMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishMarketingMicrosoft
Security Sales and Marketing Materials - SwedishDownloadMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishMarketingSalesMicrosoft
Teamwork Sales and Marketing Materials - SwedishDownloadMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishMarketingSalesMicrosoft
Windows AutopilotOn-DemandMicrosoft AzureWindows Virtual Desktop (WVD)SwedishSalesTechnicalMicrosoft2019-06-19
Windows Virtual Desktop AffärsmöligheternaOn-DemandMicrosoft AzureWindows Virtual Desktop (WVD)Azure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMicrosoft
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) – Prepp del 1On-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishBusinessMarketingTechnicalSalesMicrosoft2019-11-25
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) – Prepp del 2On-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishBusinessMarketingTechnicalSalesMicrosoft2019-11-29
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) – Prepp del 3On-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2019-12-09
Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) – Prepp del 4On-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishBusinessMarketingTechnicalSalesMicrosoft2020-01-13
MS-900-Del 1: Introduktion till molnkonceptOn-DemandMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-02-18
MS-900-Del 2: Förstå grundläggande tjänster och koncept i Microsoft 365On-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-03
MS-900-Del 3: Förstå säkerhet, efterlevnad, sekretess och tillit i Microsoft 365On-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-18
MS-900-Del 4: Förstå Microsoft 365 prissättning och supportOn-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-27
MS-SE-Lär känna Microsoft - säkerhetsspecialOn-DemandSecuritySwedishBusinessMicrosoft2020-04-20
Partner Center GenomgangOn-DemandCross SolutionSwedishBusinessSalesMarketingMicrosoft2020-04-17
Ett enklare sätt att köpa och managera molntjänsterOn-DemandCross SolutionSwedishBusinessSalesMarketingMicrosoft2020-04-24
Project Plan 3: Microsofts bästa lösning för att hantera projekt i en tid av kontinuerlig förändringOnlineMicrosoft 365SwedishSalesMicrosoft2020-05-26
MB-901, Dynamics 365 Fundamentals Exam Prep, på svenskaOn-DemandDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSwedishTechnicalSalesMarketingBusinessMicrosoft
MB-901, Dynamics 365 Fundamentals Exam Prep - Del 1OnlineDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSwedishTechnicalSalesMarketingBusinessMicrosoft2020-05-20
MB-901, Dynamics 365 Fundamentals Exam Prep - Del 2On-DemandDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSwedishBusinessMarketingSalesTechnicalMicrosoft2020-05-28
MB-901, Dynamics 365 Fundamentals Exam Prep - Del 3On-DemandDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSwedishBusinessMarketingSalesTechnicalMicrosoft2020-06-03
MB-901, Dynamics 365 Fundamentals Exam Prep - Del 4On-DemandDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSwedishBusinessMarketingSalesTechnicalMicrosoft2020-06-10
Lär känna Microsoft – Data & AIOnlineArtificial IntelligenceMicrosoft AzureIoTPower BIDeVopsPower AppsSwedishMarketingSalesBusinessTechnicalMicrosoft2020-05-25
Hänt Extra Microsoft SMB - AugustiOn-DemandCross SolutionSwedishMarketingSalesBusinessMicrosoft2020-08-26
Hänt Extra Microsoft SMB - SeptemberOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishMarketingSalesBusinessMicrosoft2020-09-16
Hänt Extra Microsoft SMB - OktoberOn-DemandCross SolutionSwedishMarketingSalesBusinessMicrosoft2020-10-14
Hänt Extra Microsoft SMB - NovemberOn-DemandCross SolutionSwedishMarketingSalesBusinessMicrosoft2020-11-11
Blicka framåt – hur telemarketing förnyas genom Corona-pandeminOn-DemandCross SolutionSwedishMarketingSalesMicrosoft2020-10-29
Hänt Extra Microsoft SMB - DecemberOn-DemandPower AppsSwedishMarketingSalesBusinessMicrosoft2020-12-09
Robotic Process Automation (RPA)On-DemandPower AppsSwedishTechnicalMicrosoft2020-12-03
Sälj Microsoft 365 E5! - Översikt av Microsoft 365 E5On-DemandMicrosoft 365SecurityComplianceSecure Remote WorkSwedishSalesMarketingBusinessMicrosoft2020-11-25
Sälj Microsoft 365 E5! - ComplianceOn-DemandMicrosoft 365SecurityComplianceSecure Remote WorkSwedishSalesMarketingBusinessMicrosoft2020-12-10
Sälj Microsoft 365 E5! - AnalyticsOn-DemandMicrosoft 365SecurityComplianceSecure Remote WorkSwedishSalesMarketingBusinessMicrosoft2020-12-09
Sälj Microsoft 365 E5! - Värdet av E5 Security, och hur gör vi en Up-Sell?On-DemandMicrosoft 365SecurityComplianceSecure Remote WorkSwedishSalesMarketingBusinessMicrosoft2020-12-14
Microsoft December Partner Update Business ApplicationsOn-DemandDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSwedishBusinessSalesMarketingMicrosoft2020-12-18
Microsoftpartner – vad betyder det?On-DemandCross SolutionSwedishBusinessSalesMicrosoft2020-12-10
Surface Hero Challenge - Kick off- sälj Surface/AutoPilot/M365 ihopOn-DemandSurface & DevicesSwedishTechnicalMicrosoft2020-12-09
Surface Hero Challenge - Techncial Track- Intro AutoPilotOn-DemandSurface & DevicesSwedishTechnicalMicrosoft2020-12-15
Surface Hero Challenge - Paketera Autopilot med Surface och M365On-DemandSurface & DevicesSwedishTechnicalMicrosoft2020-12-17
Sweden’s Data Center training series - MainOnlineMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft
Data Center - The business value of the cloud and Microsoft AzureOn-DemandMicrosoft AzureSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-01-18
Data Center - Identify your motivations and business outcomes moving to the cloudOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-01-25
Data Center - Dispelling cloud migration mythsOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-02-01
Data Center - Overview and introduction of the Swedish datacenter regionOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-02-08
Data Center - The value of the new datacenter region – the sales perspectiveOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-02-15
Data Center - How to plan your cloud adoption journeyOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-02-22
Data Center - Security, Compliance and LegalOn-DemandAnalyticsArtificial IntelligenceAzure StackMicrosoft AzureSwedishBusinessMarketingSalesTechnicalMicrosoft2021-03-08
Data Center - Understanding Public sector possibilities and considerationsOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-03-15
Data Center - Understanding Financial sector possibilities and considerationsOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-03-22
Data Center - Partner programsOn-DemandMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishSalesMarketingBusinessTechnicalMicrosoft2021-04-12
Hänt Extra Microsoft SMB - FebruaryOn-DemandCross SolutionSwedishMarketingSalesBusinessMicrosoft2021-02-10
Surface Hero Challenge - GraduationOn-DemandSurface & DevicesSwedishTechnicalMicrosoft2021-02-10
Surface Hero Challenge - Technical track-Surface AutoPilot manageringOn-DemandSurface & DevicesSwedishTechnicalMicrosoft2021-01-20
Surface Hero Challenge - Technical track -Surface; säkerhet och AutopilotOn-DemandSurface & DevicesSwedishTechnicalMicrosoft2021-01-27
Incentives, rebates och CooP från Microsoft, vi reder ut frågetecknen!On-DemandMicrosoft 365SecurityComplianceSwedishSalesIngram Micro2021-02-24
Sälj Microsoft 365 E5!Learning PathMicrosoft 365SecurityComplianceSecure Remote WorkSwedishSalesMarketingBusinessMicrosoft
Lär dig mer om Microsoft Viva!On-DemandMicrosoft 365Microsoft TeamsSwedishBusinessSalesTechnicalMicrosoft2021-04-21
April BusinessApps partner webinarOn-DemandDynamics 365Power AppsSwedishBusinessSalesMarketingMicrosoft2021-04-29
Dynamics 365 ISV WebinarOn-DemandDynamics 365SwedishBusinessMicrosoft2021-05-07
Microsoft Sweden Security Training SeriesOnlineMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft
Security - Varför Microsoft för IT-säkerhet?On-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-04-26
Security - Säkra DatacentertjänsterOn-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-05-04
Security - Kom igång med ”Zero Trust” med Microsofts identitetsplattformOn-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-05-10
Security - Identifiera och skydda känslig information med Microsofts informationsskyddsplattform.On-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-05-17
Security - Så kan vi hantera och skydda oss mot risken från insidanOn-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-05-24
Security - Skydda klienter, användare och mail med Microsoft 365 DefenderOn-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-05-31
Security - Skydda dina servrar och tjänster både i molnet och lokalt med Azure Defender och Azure Security CenterOn-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-06-07
Security - Modernisera din SOC med Azure SentinelOn-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-06-14
Security - Utveckla säkra applikationer med Microsoft SDLOn-DemandMicrosoft 365SwedishBusinessTechnicalMicrosoft2021-06-21
Hänt Extra SMB - AprilOn-DemandCross SolutionSwedishBusinessSalesMarketingMicrosoft2021-04-28
Hänt Extra SMB - JuneOn-DemandCross SolutionSwedishBusinessSalesMarketingMicrosoft2021-06-02
Data Center Training SeriesLearning PathMicrosoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSwedishEnglishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft
Microsoft Partner PodcastOn-DemandMicrosoft AzureEnglishSwedishBusinessDeveloperMarketingMicrosoft
BizApps Partner Webinar -Juni 2021On-DemandPower AppsPower AutomatePower PlatformSwedishTechnicalBusinessMarketingSalesMicrosoft2021-06-23
Security Training SeriesLearning PathMicrosoft 365SwedishEnglishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft
Hänt Extra SMB - SeptemberOnlineCross SolutionSwedishSalesMarketingBusinessMicrosoft2021-09-08